APOMETRELE TREBUIE PROTEJATE LA TEMPERATURI SCĂZUTE

Măsuri speciale în anotimpul rece

Conform Contractului privind furnizarea (distribuirea) apei potabile,canalizarea apei uzate, menajere și meteorice precum şi epurarea acestora în vederea evacuării în emisar, utilizatorii au obligația să ia măsuri, conform recomandărilor operatorului, pentru protecţia contra îngheţului a instalaţiilor de măsurare din căminul de apometru, dacă acesta este amplasat pe proprietatea sa.