#ECONOMIC

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE ECONOMICA SI SOCIALA IZVORU

 

ades izvoru

Proiect cofinanţat din Fondul Social European
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară nr. 6: « Promovarea incluziunii sociale »
Domeniul de intervenţie 6.1: «Dezvoltarea economiei sociale»

Titlul proiectului : „ACTINT” – Activarea grupurilor vulnerabile prin lanturi valorice integrate, de intreprinderi sociale
Contract nr. : POSDRU/168/6.1/S/144062

Beneficiar:
SC DBC SRL Drăgăşani

PARTENERI:
ASOCIAŢIA PROEXPERT
SC VERAMIRPROD SRL
ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ DE TINERET BECOME

OBIECTIVE:
– promovarea principiilor dezvoltării rurale durabile şi protecţiei mediului la nivelul comunităţilor locale din comuna Creţeni în particular dar şi a altor localităţi rurale şi conştientizarea comunităţilor rurale cu privire la importanţa acestora;
– sprijinirea creşterii calităţii factorilor de mediu şi conservării resurselor naturale prin stimularea adoptării unui mod de viaţă eco-conştient în rândul populaţiei dar şi la nivelul persoanelor juridice din mediul rural;
– sprijinirea comunităţilor rurale în vederea creării şi dezvoltării unor activităţi economice care să respecte principiile dezvoltării durabile.

ACTIVITĂŢI:
– Prelucrarea lemnului într-un sistem durabil, cu pierderi minime şi consum eficient de resurse prin tăierea şi prelucrarea buştenilor (esenţa tare şi esenţă moale), valorificând astfel una dintre cele mai importante resurse naturale ale judeţului Vâlcea – lemnul. Principala valoare adăugată a acestei activităţi – care integrează cele 3 principii de dezvoltare durabilă: economic, social şi protecţia mediului – este utilizarea materiei prime în procent de 100 %.
– Producerea de obiecte decorative din deşeuri lemnoase şi metalice.
– Organizarea şi derularea unor acţiuni punctuale care să implice un număr cât mai mare de cetăţeni în protejarea mediului şi a patrimoniului natural al comunităţilor rurale – acţiuni de igienizare a spaţiilor publice, plantare de pomi, colectare a deşeurilor reciclabile, evenimente publice de sensibilizare a comunităţilor privind dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului (concerte, spectacole de teatru, expoziţii de arte vizuale) etc..
– Furnizarea de programe de calificare / recalificare pentru diferite meserii cerute pe piaţa muncii, programe de iniţiere şi specializare pentru diferite competenţe orizontale cum ar fi: competenţe antreprenoriale, competenţe TIC, competenţe lingvistice, inclusiv comunicare într-o limbă străină etc..

PRODUSE:
– Cherestea esenţă moale
– Cherestea esenţă tare
– Rumeguş, brichete din lemn, peleţi
– Obiecte decorative

PRINCIPIILE ECONOMIEI SOCIALE:
a. prioritatea acordată individului şi a obiectivelor sociale;
b. aplicarea principiului solidarităţii şi al responsabilităţii sociale;
c. convergenţa dintre interesele membrilor şi interesul general;
d. exercitarea unui control democratic asupra activităţilor de economie socială;
e. asocierea voluntară şi deschisă în formele de organizare;
f. gestiunea autonomă şi independentă faţă de autorităţile publice;
g. alocarea unei părţi din profit pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi furnizarea unor servicii de interes pentru membri şi/sau de interes general.

MISIUNE:
Misiunea ADES IZVORU este de a contribui la dezvoltarea durabilă a comunei Creţeni în particular şi a comunităţilor rurale în general prin iniţierea, promovarea şi implementarea măsurilor de dezvoltare activă şi durabilă a calităţii vieţii.

LEMN 1lEMN 2

Pentru informaţii suplimentare:
Tel / fax: 0250810322
telefon mobil: 0761061810
e-mail: doina_vl@yahoo.com
www.adesizvoru.sociafpa.dbc93.ro