AVIZUL DE SECURITATE LA INCENDIU, OBLIGATOIU

ISU

Proprietarii de constructii sunt obligati sa obtina avizul de securitate la incendiu inainte de inceperea lucrarilor de executie la constructiile noi, de modificare a celor existente și/sau la schimbarea destinatiei acestora. Avizul este emis de Inspectoratele pentru Situatii de Urgenta dupa verificarea respectarii masurilor de aparare impotriva incendiilor stipulate in documentatiile tehnice de proiectare.