BĂTRÂNII DIN CĂMINE NU PRIMESC ÎNDEMNIZAŢIE DE ÎNSOŢITOR

Bătrânii instituţionalizaţi în cămine pentru persoane de vârsta a treia nu primesc îndemnizaţia de însoţitor, lucru care a creat adevărate drame în căminele de bătrâni aparţinând instituţiilor publice. Ceea ce a părut o reparare a unei inechităţi s-a transformat într-o povară plasată pe umerii primăriilor.