Conacul Bălceștilor va fi reabilitat

Președintele Constantin Rădulescu a semnat contractul de proiectare și execuție

Unitatea Administrativă Teritorială Județul Vâlcea implementează, în perioada 05.07.2017 – 31.08.2021, proiectul ”Restaurarea, dotarea și punerea în valoare a Muzeului Memorial Nicolae Bălcescu, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, în baza contractului de finanțare nr.1855 semnat în data de 18 aprilie 2018.