DATE COMPANIE

Denumirea, statutul juridic și sediul social

SC VEZI TELEVIZIUNE SRL, persoană juridică română, constituită conform legii ca societate cu răspundere limitată, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str.General Mgaheru, nr 18, jud.Vâlcea, titulară a licentei audiovizuale pentru serviciile de programe cu denumirea VTV.

Nume reprezentant legal: – Ancuța Iulia – Director General

Structura acționariatului până la nivel de persoană fizică și juridică, asociat sau acționar care deține o cotă mai mare de 20% din capitalul social:

ILIE VIRGIL BICĂ – peste 50 % din CS

Numele persoanelor responsabile de conducerea societății și ale celor care își asumă în principal responsabilitatea editorială:

Ancuța Iulia – Director General / Director de programe, Redactor șef.

Coordonatele furnizorului de servicii mass-media, inclusiv adresa de poștă electronică și a site-ului de internet: Râmnicu Vâlcea, str.General Magheru, nr 18, www.vtv.ro, e-mail: secretariat@vtv.ro, tel. 0350 403 070.

.

www.vtv.ro  •••  Organismele de reglementare competente – Consiliul Național al Audiovizualului : www.cna.ro