#EVENIMENT

DRUMURILE DE INTERES LOCAL, IN ATENTIA CJ VALCEA

costi-radulescu

În vederea actualizării şi centralizării informaţiilor privind drumurile publice şi drumurile de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Consiliul Judeţean Vâlcea a solicitat primăriilor vâlcene, ca până în data de 14 noiembrie a.c., să transmită date cu privire la dreptul de administrare, lungimea reală, înzestrarea tehnică, precum şi soluţiile tehnice aplicate la ultima reabilitare a drumurilor de interes local existente în fiecare localitate.

„Informaţiile centralizate, însoţite de ridicările topografice ale tuturor drumurilor pentru care a fost intabulat dreptul de proprietate, vizate de “Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară”, vor fi transmise, de Consiliul Judeţean Vâlcea, “Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice”, pentru a fi utilizate, atât în modificarea legislaţiei privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice, cât şi pentru îndeplinirea obligaţiilor naţionale conform “Directivei 2007/2/CE”, privind instituirea unei infrastructuri de date spaţiale”. – Constantin Rădulescu, Preşedinte Consiliul Judeţean Vâlcea.

Compartimentul Comunicare şi Relaţii Publice.
Râmnicu Vâlcea
01.11.2016