Încă un proiect finalizat de administrația locală

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță finalizarea cu succes a proiectului „Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea: S15, S16, 95, H, 13” , finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon.