#EVENIMENT

INFRINGEMENT LA ADRESA ROMANIEI

Pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe a fost postat un comunicat de presa cu privire la deciziile luate de Comisia Europeana legate de neindeplinirea obligatiilor de Romania.

Redam mai jos comunicatul de presa :

„Comisia Europeană (Comisia) a adoptat astăzi, 23 ianuarie 2013, mai multe decizii cu privire la acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor (infringement procedures) referitoare la România.
Comisia a clasat:
cauza 2012/4124 privind regimul fiscal aplicabil agenţiilor de turism,
cauza 2012/4117 referitoare la nerespectarea dreptului UE în cazul atribuirii unui contract de achiziţii publice.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, Colegiul Comisarilor a decis:

-declanşarea a două noi acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor în domeniul afacerilor interne (cauza 2013/2180, referitoare la lipsa punerii în aplicare a anumitor obligaţii stabilite de legislaţia UE privind securitatea documentelor), respectiv, justiţiei, drepturilor fundamentale şi cetăţeniei (cauza 2012/2145, referitoare la transpunerea incorectă a Directivei 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă),

-continuarea, prin transmiterea punerilor în întârziere suplimentare, a două acţiuni declanşate în domeniul transporturilor (cauza 2012/2219, referitoare la siguranţa căilor ferate) şi, respectiv, în domeniul mediului (cauza 2011/4188, referitoare la aplicarea necorespunzătoare a anumitor prevederi din Directiva 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului în legătură cu autorizarea unei instalaţii nucleare din România).
Apărarea statului român în aceste cauze va fi construită sub coordonarea Agentului Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Din momentul primirii punerilor în întârziere şi a punerilor în întârziere suplimentare, autorităţile române au la dispoziţie un termen de 2 luni pentru a stabili poziţia României şi pentru a transmite un răspuns instituţiei UE.

În prezent, sunt în curs 48 de acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor declanşate de Comisie împotriva României. Dintre acestea, 46 se află în faza precontencioasă şi 2 pe rolul CJUE. În ceea ce priveşte acţiunile aflate în faza precontencioasă, 28 privesc transpunerea sau aplicarea incorectă a dreptului UE, iar 18 vizează necomunicarea măsurilor naţionale de transpunere a directivelor.”

Sursa : MAE