INSTRUIRE, PE TEMA ALEGERILOR LOCALE

Vot

Preşedinţii birourilor electorale de circumscripţii locale din Vâlcea, împreună cu locţiitorii lor, au participat la prima instruire, alături de reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente.