#ADMINISTRATIE

Licitație deschisă inițiată de ANCPI

Berislăvești și Bujoreni sunt cele două comune din județul Vâlcea incluse în procedura de licitație deschisă inițiată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică a proprietăților în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară.