Număr mic al clădirilor expertizate tehnic pentru risc seismic

Două blocuri încadrate în clasele seismice 2 sau 3

Construcțiile expertizate tehnic și încadrate în clasele de risc seismic s-au aflat în atenția Inspectoratului pentru Situații de Urgență General Magheru Vâlcea, la nivelul județului numarul lor depășind cu puțin cifra de 30.