Primăria Râmnicului a lansat un nou proiect

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea a lansat proiectul “Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu program prelungit Ostroveni 1”  finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile,Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.