CAS VALCEA

Termenul limită pentru valabilitatea vechilor contractelor dintre furnizorii de servicii medicale sau medicamente cu Casa Naţională de Sănătate este 31 martie! Până atunci, contractele de anul trecut s-au prelungit prin acte adiţionale.