Proiect finalizat la Consiliul Județean Vâlcea

Proiectul „Dezvoltarea unui sistem unitar de management al calității la nivelul Consiliului Județean Vâlcea și al instituțiilor subordonate”, cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2, Obiectivul specific 2.1, CP 6/2017 – Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate să implementeze managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020, a ajuns la final !