Reîncep cursurile de formare profesională pentru adulți

În perioada Ordonanțelor Militare, cursurile de formare profesională pentru adulți au fost suspendate, nefiind realizate nici on-line. În timpul stării de urgență s-au desfășurat cursuri doar pentru ucenicia la locul de muncă.