“WiFi4EU” în municipiul Râmnicu Vâlcea

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a încheiat cu Agenţia Executivă pentru Inovare şi Reţele – acţionând în temeiul delegării din partea Comisiei Europene, la data de 22 ianuarie 2019 acordul de grant prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei, pentru implementarea locală a acţiunii “WiFi4EU Promovarea conectivităţii la internet în comunităţile locale”.